Дългодишен опит

Нашата цел е да гарантираме пълно удовлетворение на всеки клиент, като същевременно предлагаме висок професионализъм на предлаганите от нас услуги.
Сайта и домейна се продават.
Изкопни работи
359/000-0000    Пон. - Пет.: 8:00 - 17:00
Заявка за оферта
    • Основи за огради.
    • Основи за сгради , строително-монтажни съоръжения и фундаменти .
  • Канали за ВиК .
  • Траншеи  за ел. кабели.
  • Канали за прекарване на телефонни и оптични кабели .
  • Канали за газификаци.
  • Дренажни отводнителни колектори.
  • Септични ями .
Изкопни работи са важен етап от процеса на строителство, който се извършва с цел изграждане на основи и инфраструктура. Те са необходими за поставяне на фундаменти, инсталации за ВиК, електричество, газ и други комуникационни мрежи. Някои от най-честите видове изкопни работи са:

Основи за огради - това са изкопни работи, извършвани с цел поставяне на основи за огради. Обикновено се използват метални или бетонни стълбове, които трябва да бъдат внедрени в земята на определена дълбочина.

Основи за сгради - това са изкопни работи, извършвани за поставяне на фундаменти за сгради. Фундаментите могат да бъдат направени от различни материали, като бетон, камък или тухла, в зависимост от типа на сградата и характеристиките на почвата.

Строително-монтажни съоръжения и фундаменти - това са изкопни работи, които се извършват за поставяне на различни видове съоръжения и инсталации, като мостове, пътища, магистрали и други.

Канали за ВиК - това са изкопни работи, които се извършват за поставяне на тръби за водоснабдяване, канализация и други ВиК инсталации. Каналите трябва да бъдат поставени на определена дълбочина и с наклон, за да се осигури правилното функциониране на системата.

Траншеи за ел. кабели - това са изкопни работи, които се извършват за поставяне на електрически кабели. Траншейте трябва да бъдат достатъчно дълбоки и широки, за да се поберат кабелите и да се осигури достъп до тях при нужда от ремонт или поддръжка.

Всички тези видове изкопни работи изискват внимателно планиране и изпълнение, за да се гарантира безопасността на работниците, защитата на околната среда и успешното завършване на проекта.

Дългодишен опит

Нашата цел е да гарантираме пълно удовлетворение на всеки клиент, като същевременно предлагаме висок професионализъм на предлаганите от нас услуги.